O nama

Opšti podaci:

JAGODINA PUT DOO

Jevrema Popovića b.b. 35 000 Jagodina

PIB: 106072024

Matični broj: 20524600

Tekući račun: 205-145127-43 Komercijalna banka

Organizaciona struktura:

 • DIREKTOR
 • TEHNIČKI DIREKTOR
 • R.J. OPŠTI SEKTOR
 • R.J. MARKETING
 • R.J. KOMERCIJALA I FINANSIJE
 • R.J. PRIPREMA I PRAĆENJE PROIZVODNJE
 • R.J. ELEKTRONSKA OBRADA PODATAKA
 • R.J. INTERNA KONTROLA
 • R.J. OBEZBEĐENJE
 • R.J. NISKOGRADNJA
 • R.J. MEHANIZACIJA TRANSPORT I REMONT
 • R.J. LABORATORIJA
 • R.J. ASFALT I BETON

Kratki istorijat firme:

Za dan nastanka preduzeća uzima se 24.12.1957. godine, kada je pri ondašnjem srezu formirana sekcija za održavanje puteva za opštinu Jagodina, tadašnje Svetozarevo.

 • 14.12.1961. Narodni odbor sreza formirao je sresku direkciju za puteve sa sedištem u Jagodini, za opštine: Belušić, Bunar, Despotovac, Paraćin, Popovac, Rekovac, Resavica, Jagodina, Svilajnac i Ćuprija.
 • 19.12.1963. Skupština sreza Kragujevac, donela je rešenje o spajanju Ustanove za izgradnju i održavanje puteva Kragujevac i Direkcije za puteve Jagodina, u Ustanovu za izgradnju i održavanje puteva sreza Kragujevac sa sedištem u Jagodini.
 • 15.03.1965. Skupština opštine Jagodina uz saglasnost ostalih opština sreza Kragujevac, preuzima pravo osnivača nad ustanovom i osniva ustanovu za izgradnju puteva i ulica kao samostalnu, sa sedištem u Jagodini.
 • Dana 31.12.1967. godine u okružnom privrednom sudu u Kraguijevcu, upisano je Građevinsko preduzeće PUT, sa sedištem u Jagodini, nastalo reorganizacijom ustanove za izgradnju i održavanje puteva Jagodina.
 • 29.05.1991. godine preduzeće se transformiše u deoničarsko društvo, da bi 23.05.2002 prešlo u Akcionarsko društvo PUT, u kom statusu je 2004. godine dočekalo i privatizaciju.
 • 01.09.2007. godine Akcionarsko društvo PUT prelazi u PUT DOO JAGODINA.
 • 08.04.2009. godine PREDUZEĆE ZA PUTEVE JAGODINAPUT DOO izdvaja se iz matične firme i nastavlja da pruža usluge u oblasti niskogradnje sa proizvodnjom na bazi asfalta i betona što je i bila osnovna delatnost kroz sve godine postojanja.