Dobrodošli

          JAGODINA PUT DOO potpuno je tehnički i tehnološki osposobljen za projektovanje i izgradnju saobraćajnica kao i prateće infrastrukture. Mi imamo dugu tradiciju i ozbiljne reference u ovoj oblasti. Firma je registrovana i u stanju je da izvede i najsloženije projekte bazirane na asfaltnoj i betonskoj podlozi, od aerodromskih pista, platoa u preduzećima, preko parkinga, benzinskih pumpi do uređenja staza u parkovima.
Povoljan geografski položaj Jagodine, idealna lokacija i opremljenost naše ASFALTNE BAZE, garancija su ekspeditivnosti i kvaliteta.