Proizvodnja betona

IMG_7937

82

JAGODINA PUT na lokaciji svoje asfaltne baze poseduje i betonjerku kapaciteta 18 kubika na čas, koja snabdeva betonom sopstvenu operativu za potrebe mostogradnje, visokogradnje, uređenja trotoara, ali proizvodi beton i za spoljne korisnike sa prevozom ili bez.

Proizvodnja betona odvija se u velikoj meri i za snabdevanje sopstvene proizvodnje ivičnjaka i betonske galanterije.