Betonska galanterija

B_ploce_S1

trot_o

5X7

JAGODINA PUT na lokaciji ASFALTNE BAZE ima sopstvenu proizvodnju ivičnjaka i betonske galanterije.

Fabrika betona koja se nalazi na istoj lokaciji omogućava potpuno zaokruženje proizvodnog procesa.

Što se betonske galanterije tiče u asortimanu je veliki broj elemenata, razlčitih boja i oblika, namenjenih prvenstveno uređenju trotoara, šetališta, parkova kao i drugih javnih površina.

Ovi elementi se zbog svog atraktivnog izgleda, modularnosti kao i relativno jednostavne ugradnje i popravke, sve više koriste i kod uređenja dvorišta.

Mogućnost da se ovi elementi postavljaju i na zemljanu podlogu pripremljenu samo slojem peska, čine ih sve popularnijim kod kupaca koji zele da uređenjem životnog prostora ne naruše prirodni ambijent, a obezbede funkcionalnost i atraktivan izgled uređenih površina.