Izgradnja mostova

most_hala

most_bol3

Jedna od značajnijih delatnosti našeg preduzeća, u dugogodišnjoj istoriji gradnje, prvenstveno na teritoriji Šumadije i Pomoravlja je upravo mostogradnja. Betonski most preko Belice u Jagodini, dva prenapregnuta mosta preko Lugomira u Dragoševcu, kolektor otpadnih voda u Jagodini samo su neki od projekata iz ove oblasti koje je izveo JAGODINA PUT.

Sopstveno postrojenje za proizvodnju betona na lokaciji naše asfaltne baze, mikseri za prevoz betona kao i druga potrebna sretstva i kadrovi omogućavaju potpuno zaokruženje procesa mostogradnje uključujući naravno i projektovanje