Delatnost

jpdelatnosti

jpdelatnosti2

Naša delatnost, pre svega je bazirana na izvođenju radova u oblasti niskogradnje. Projektovanje i gradnja puteva, mostova, aerodromskih pista, proizvodnja ivičnjaka i druge betonske galanterije.

Naši proizvodni i mašinski resursi, prvenstveno su okrenuti podmirenju poslova koje izvodi naša građevinska operativa, ali proizvodnja asfalta, proizvodnja betona, kameni agregat različitih frakcija kao i usluge naše mehanizacije, na raspolaganju su u vidu usluga i drugim firmama kao i fizičkim licima.

Osim izgradnje, mi se bavimo i održavanjem puteva, obeležavanjem i postavljanjem saobraćajne signalizacije , a zimsko održavanje puteva takodje je usluga koja se u dugom nizu godina poverava našoj firmi od strane matične opštine, ali su naše ambicije da održavanje puteva obavljamo i za ostale opštine Šumadije i Pomoravlja kao i održavanje regionalnih puteva, što smo ranije i činili.